Toekomst

Het maken van plannen voor de toekomst

Samen met je ouders en school bespreek je of je over kunt gaan en welke school je leuk vindt om naar toe te gaan op het voortgezet onderwijs. Je overlegt met school of ze jou kunnen begeleiden en of ze bereid zijn om mee te denken bijvoorbeeld als je regelmatig niet naar school kunt komen.

Scholen die ervaring hebben met leerlingen met een chronische aandoening, weten dat ze zich soms aan moeten passen een de leerlingen. Daar houden ze dan ook rekening mee. Er is vaak nauw contact met de leraar of de mentor, zodat er bijvoorbeeld snel dingen kunnen worden afgesproken. In een apart bestandje worden alle afspraken vastgelegd. Ook wordt daar bijgehouden of er bijzonderheden zijn. Het is belangrijk dat alle leraren ook geïnformeerd zijn.

De toekomst
volgens Wenyu

Meer thema’s

Sophie: “Ik wist wat ik wou: ik wilde tweetalig VWO, gewoon per se!”

Belangrijk is: dat jij je lekker voelt

Wat als je niet altijd op school kunt zijn? Veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening hebben hier mee te maken. Samen met je ouders, school en met begeleiders kun je de moeilijke kanten van leren makkelijker maken! Belangrijk is: als jij je lekker voelt, dan leer je beter. Daarbij hoort ook dat je meer leren niet altijd beter is. Je kunt praten over een rooster dat past bij jou. Of dat je de woensdagen thuis bent, net als Julian. Dan kun je nog steeds werken aan school, maar maak je je minder druk. Dat zouden meer mensen moeten doen!

Op de hoogte blijven

Er zijn gelukkig allerlei mogelijkheden die jou kunnen helpen om alles zo goed mogelijk mee te doen. Sommige kinderen die een chronische aandoening hebben spreken bijvoorbeeld met hun juf, meester of mentor af dat die jou bijpraat als je weer terugkomt op school.

Ook je klasgenoten kunnen je vaak goed helpen! Zij kunnen je bijpraten over huiswerk, maar ook over de laatste nieuwtjes in de klas en over de leerkrachten.

Je kan dus verschillende mensen inschakelen voor hulp, maar ook de techniek helpt een handje. Gebruik bijvoorbeeld WhatsApp of zelfs oplossingen voor de lange termijn om te overleggen met klasgenoten of als je voor een langere tijd er niet kan zijn.

[A /]