Voor betrokkenen

Achtergrond­informatie

In dit project wordt in beeld gebracht hoe leerlingen met een chronische aandoening (en hun ouders) hun schoolloopbaan ervaren, wat ze belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, en waar ze tegen aan lopen. Niet hun aandoening maar hun kracht en ambities staan daarbij centraal. Een aantal jongeren vertelt hun verhaal in een videoportret ter inspiratie voor andere jongeren, hun ouders en onderwijsprofessionals. Zo helpen jongeren elkaar en kunnen zij zelf aangeven aan welke (praktische) ondersteuning zij behoefte hebben vanuit school en/of samenwerkingsverband. Dit alles om de sociale participatie van deze groep kinderen en jongeren te bevorderen.

Ben je leraar, intern begeleider of zorgcoördinator? Een leerling met een chronische aandoening in de klas of op school?

Bekijk dan zeker de e-learning. Vol praktische tips. Ook van leerlingen zelf.

Over het project Onderwijs dat Past!

De schoolloopbaan van leerlingen met een chronische aandoening verloopt niet zo vanzelfsprekend als die van hun gezonde leeftijdgenoten. Ze zijn meer afwezig, blijven vaker zitten, stromen af en zij hebben minder contact met hun klasgenoten. De vraag is hoe deze jongeren zoveel mogelijk mee kunnen doen op school, hoe zij omgaan met vrienden en hoe zij, vaak met ondersteuning van de ouders, school en extra zorg, tot een succesvolle schoolcarrière kunnen komen.

In dit project vertellen jongeren met een chronische aandoening hun persoonlijke verhaal en laten zij zien welke ambities zij hebben en wat zij hiervan waar kunnen maken in de praktijk. Het zijn krachtige verhalen die laten zien hoe sterk zij zijn, hoe zij ondanks alle problemen toch zoveel mogelijk ‘gewoon’ mee willen doen en hoe zij dagelijks omgaan met hun uitdagingen. De verhalen zijn een bron van inspiratie voor andere leerlingen met een chronische aandoening en hun familie, vrienden en overige betrokkenen. De jongeren geven via hun verhalen ook tips en voorbeelden voor het maken van keuzes die een voorbeeld kunnen vormen voor andere leerlingen met een chronische aandoening voor het vergroten van hun succesvolle schoolcarrière.

Over FNO

Onderwijs dat past! is onderdeel van het programma ‘Zorg én Perspectief ’ van FNO.

Met dit programma probeert FNO het verschil in kansen tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten zo klein mogelijk te maken. Het kan gaan over school, sport, werk, zorg en eigen kracht. Wat deze jongeren wél kunnen en waar ze goed in zijn is het belangrijkste. Niet de beperking door hun aandoening.

Ben je benieuwd naar de andere projecten in het programma? Kijk dan hier.

Over de organisatie

Onderwijs dat Past! is een initiatief van EDventure. De landelijke vereniging van adviesbureau’s voor onderwijs en jeugdhulp. Verschillende van deze adviesbureau’s verzorgen ook de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. De adviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking.

In samenwerking met Eduseries en een aantal consulenten OZL hebben zij dit project uitgevoerd waarin persoonlijke verhalen van jongeren met een chronische aandoening zijn gefilmd.

 

Jongerenpanel Zorg én Perspectief

De vraag van de jongeren staat voorop. Daarom is het Jongerenpanel ‘Zorg én Perspectief ’ heel belangrijk. Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren tussen de 17 en 25 jaar met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat hen bindt is dat ze er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland makkelijker wordt. Zie ook www.jongerenpanel.nu.

[A /]